ΑΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ Α.Ε. 300KW -ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
22 Μαΐου 2023
FAFA PREMIUM HOTEL 200KW-ΑΛΒΑΝΙΑ
20 Μαΐου 2023

ARCON HELLAS ABEE 167KW-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 
Πελάτης :
ARCON
 
Status:
Ολοκληρωμένο
 
Περιοχή:
Σίνδος

Η AR-CON Hellas ABEE ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Θεσσαλονίκη από τους Χ. Κων/νίδη - Ξ. Κων/νίδη και Μ. Βασιλειάδου, εστιάζοντας στον τομέα εξοπλισμού βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών. Από τότε και μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάκοπα με στόχους την αφοσίωση στην πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών της και την παρακολούθηση - προσαρμογή στις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς.

Περιγραφή έργου:
Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολοκληρωμένη κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 67,5 KW και 100 KW, που εγκαταστάθηκαν στις στέγες των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘’ARCON HELLAS’’. Επιμελήθηκε την μελέτη, την έκδοση της άδειας παραγωγής, την προμήθεια των υλικών, την πλήρη κατασκευή του έργου έως την σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και την παράδοση του στο πελάτη με το ''κλειδί στο χέρι''. Πρωτοπορία για την AICO αποτελεί η κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων του έργου από ηλεκτρολόγους της εταιρείας.