Ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων

Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο. Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον Η/Μ εγκαταστάσεων

Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο. Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον Η/Μ εγκαταστάσεων, ενσωματώνοντας τις ακόλουθες τεχνολογίες συστημάτων:

• ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα συμπαραγωγής και ανάκτηση ενέργειας
• αντλίες θερμότητας (υδρόψυκτες, αερόψυκτες)
• συστήματα αβαθούς γεωθερμίας
• συστήματα ηλιοθερμίας
• υβριδικά συστήματα θέρμανσης
• φωτοβολταΐκά (Net metering)
• επεξεργασίας νερού & διαχείρισης υδάτινων στοιχείων
• αυτόματου ελέγχου (ΒΜS) για τη βέλτιστη διαχείριση των εγκαταστάσεων.