Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Net metering

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών δραστηριοποιείται η εταιρεία AICO η οποία είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2006 με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά έργα. Συνδυάζει την τεχνολογική κατάρτιση, που της προσδίδουν τα 30 χρόνια εμπειρίας των άλλων εταιρειών του ομίλου, σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα...

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών δραστηριοποιείται η εταιρεία AICO η οποία είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2006 με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά έργα. Συνδυάζει την τεχνολογική κατάρτιση, που της προσδίδουν τα 30 χρόνια εμπειρίας των άλλων εταιρειών του ομίλου, σε μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, σε κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, γεωθερμίας ηλιοθερμίας, κ.α. με την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από τη μελέτη και την κατασκευή 400 φωτοβολταϊκών πάρκων σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Ρουμανία.

  • Η εταιρεία AICO ασχολείται με ολοκληρωμένες κατασκευές φωτοβολταϊκών έργων τα οποία αναλαμβάνει από την φάση της μελέτης, την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι και την πλήρη κατασκευή του έργου
  • Έχει μια εμπειρία άνω των 15 ετών από το 2006 στις μελέτες και κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών
  • Έχει κατασκευάσει περισσότερα από 400 πάρκα με το κλειδί στο χέρι
  • Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και πλήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό
  • Μπορεί να μελετήσει και να κατασκευάσει έργα από 10KW έως 10MW