Το μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη Δυτική Ελλάδα!!!