Είναι τα φωτοβολταϊκά της Β. Αφρικής λύση στην Ευρώπη;