ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!