Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AICO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ»

anatptksi
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
20 Δεκεμβρίου 2017
espa2014-2020
Νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
3 Σεπτεμβρίου 2018
espa-Aico_banner