Εμπειρία από το χθες...
Τεχνογνωσία για το αύριο
καινοτόμων λύσεων
με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες
Μελέτη
Μελέτη
από εξειδικευμένη ομάδα
μηχανικών και οικονομολόγων
Κατασκευή
Κατασκευή
με συνέπεια, ποιότητα και
τεχνογνωσία 30 ετών
Δραστηριότητες

Μεταλλικά κτίρια - Βιομηχανική Ψύξη

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Net metering

Κατασκευή και Ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων

Η AICO είναι μαζί σας από το πρώτο βήμα και αναλαμβάνει:
  • Την αξιολόγηση των κατασκευαστικών & ενεργειακών αναγκών της επιχείρησής σας με την επί τόπου επίσκεψη έμπειρου μηχανικού.
  • Την εκπόνηση εξατομικευμένης τεχνικής μελέτης, χωρίς καμία υποχρέωση, που να ταιριάζει στα δικά σας μέτρα και τις δικές σας ανάγκες.
  • Την εγγυημένη απόδοση των συστημάτων που θα εφαρμοστούν στην επιχείρησή σας.
  • Την ένταξη της επένδυσή σας στα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου που σήμερα προσφέρονται.
  • Την πλήρη κατασκευή του έργου σας και την παράδοση αυτού με το κλειδί στο χέρι.
  • Την άμεση τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
     
Νέα