Δραστηριότητες

Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευής μεταλλικών κτιρίων με το κλειδί στο χέρι...
Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευής μεταλλικών κτιρίων με το κλειδί στο χέρι...

Η AICO A.E. γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση πάντοτε των βέλτιστων τεχνολογικά λύσεων, διατηρεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της.
Μεταλλικά κτίρια - Βιομηχανική Ψύξη
Η AICO έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων με έμφαση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η τεχνογνωσία στην κατασκευή εγκαταστάσεων βιομηχανιών τροφίμων που έχει αποκτηθεί, κατατάσσει την AICO σε μια από τις πρώτες θέσεις των εξειδικευμένων κατασκευαστών στα Βαλκάνια.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο. Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον Η/Μ εγκαταστάσεων
Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Net metering
Στον τομέα των φωτοβολταϊκών δραστηριοποιείται η εταιρεία ECOENERGIA η οποία είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2006 με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά έργα. Συνδυάζει την τεχνολογική κατάρτιση, που της προσδίδουν τα 30 χρόνια εμπειρίας των άλλων εταιρειών του ομίλου, ΑICO και ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ...
Κατασκευή και Ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων
Η AICO ΑΕ αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία στη κατασκευή και ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με τεχνογνωσία από πληθώρα μελετών και εγκαταστάσεων όπως καταστήματα τραπεζών, αλυσίδες καταστημάτων super market, κτίρια γραφείων, μεταλλικά και βιομηχανικά κτίρια...