ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Τι Είναι:
Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μία σύμπραξη επιχειρήσεων ή/και ιδιωτών για την παραγωγή ενέργειας. (σε χώρους και εκτός έδρας των επιχειρήσεων ή των οικιών)
Σκοπός:
Προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας  μέσω δραστηριοποίησης στους τομείς των ΑΠΕ.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού.
Κύρια Δραστηριότητα:
  1. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής, θερμικής,  ψυκτικής ενέργειας.
Ποιο στόχο πετυχαίνουν:
Μέσω του  Συμψηφισμού των καταναλώσεων  της ηλεκτρικής  ενέργειας  με την παραγωγή του Φ/Β σταθμού, ο οποίος  βρίσκεται  σε διαφορετική τοποθεσία, επιτυγχάνεται μείωση έως μηδενισμός του κόστους  της ενέργειας που καταναλώνεται.
Οφέλη για τις επιχειρήσεις:
  1. Με τη μείωση του κόστους της ενέργειας πετυχαίνουμε μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους της επιχείρησης με αποτέλεσμα πολύ καλύτερα οικονομικά στοιχεία.
  2. Δημιουργία διαθέσιμων κεφαλαίων για ανάπτυξη και επενδύσεις.
  3. Δυνατότητα χρήσης σύγχρονων συσκευών και εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια  με  μηδενικό  κόστος  λειτουργίας .
  4. Αναβάθμιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης.
  5. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη μείωση του κόστους παραγωγής.
  6. Δυνατότητα συμμετοχής σε αναπτυξιακά  (Ν.4399/2016) και επενδυτικά προγράμματα επιδοτήσεων και  χρηματοδοτικά εργαλεία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
  7. Χαρακτηρισμός  και  προβολή της επιχείρησης  λόγω πράσινης ενέργειας.
 
Παράδειγμα:
 
Ιδρύεται Ενεργειακή Κοινότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ως μέλη της(5 κατ’ ελάχιστο) έχει επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με σκοπό τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .
Η Εν.Κοινότητα κατασκευάζει Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρο που βρίσκεται στο νομό Πιερίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) .
Η δυνατότητα παραγωγής του Φ/Β σταθμού εξαρτάται από τις καταναλώσεις των μελών της Εν. Κοινότητας με μέγιστο όριο το 1MW εγκατεστημένης ισχύος.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μετράται από το δίκτυο και συμψηφίζετε με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα μέλη της Εν.Κοινότητας οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μέλη της Εν. Κοινότητας, δηλαδή οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν,μηδενίζουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ